SAS Controllers

  Product Name Price
Areca

Areca ARC-8380-SAS-12 External 12Gb/s SAS-to-SAS Redundant RAID Controller, 12 Ports ,,,

$1689.95

Areca ARC-8380-SAS-16 External 12Gb/s SAS-to-SAS Redundant RAID Controller, 16 Ports ,,,

$1879.95

Super Micro

Supermicro AOC-SAS-1 3Gb/s2LP-MV8 8-channel SAS-1 3Gb/s/SATA PCI-Express X8 Adapter with 600MB/s per channel, JBOD Controller Accessory AOC-SAS2LP-MV8 8-channel SAS/SATA PCI-Express X8 Adapter with 600MB/s per channel, JBOD Controller Accessory - Detail Specs

$111.96

Supermicro AOC-USAS-1 3Gb/s-L8i UIO 8-PORT (8 INTERNAL) SAS-1 3Gb/s CARD LSISAS-1 3Gb/s 1068E AOC-USAS-L8I - Detail Specs

$130.32

Page: [ 1 ]